Make your own free website on Tripod.com
Dolina Księżycowa Na Przedmieściach La Paz

Położona niepodal La Paz jest nieziemską formacją skalną wyżłobiną przez wiatry i deszcze w miękkiej skale piaskowca.