Make your own free website on Tripod.com
Machu Picchu

Nie wszystkie kamienie były ułożone perfekcyjnie. Powodem było to, że część budowli została zrekonstruowana współcześnie. Wygląda na to, że daleko nam do umiejętności Inków.