Make your own free website on Tripod.com
Tiwanacu

Słynna Brama Słońca. Uważa się za antyczny kalendarz, dowód wysokiej kultury dawnych mieszkańców.