Make your own free website on Tripod.com
Machu Picchu

Sporą częścią obszaru Machu Picchu zajmowały tarasowe pola uprawne.