Make your own free website on Tripod.com
Machu Picchu

Jeden z najwyższych punktów masta - obserwatorium astronomiczne.

Inkowie, podobnie jak wiele innych antycznych kultur, byli doskonałymi obserwatorami nieba. Tego typu budowla mogła służyć jako "żywy" kalendarz - pozwalając określić pory siewów i zbiorów.