Make your own free website on Tripod.com
Machu Picchu

Swięte Masto Inków - nigdy nie zdobyte przez Hiszpanów. Odkryte dopiero w XX wieku. Jeden z najbardziej intrygujących zabytków kultury Inkaskiej.

Czy misto było dla Inków aż tak ważne, że raczej woleli je porzucić niż narazić na wpadnięcie w ręce Konkwistadorów?