Make your own free website on Tripod.com
Lima

Lima - a właściwie przedmieścia. Właśnie jedziemy autobusem do Nazca i jest to pierwszy przystanek na rozprostowanie kości. Jest to park nad Pacyfikiem (to ta mgła w tle). Nazywał się chyba Park Miłości albo Park Zakochanych (patrz rzeźba). Dla Małgosi było to pierwsze spotkanie z Pacyfikiem.